H A N D E L S B E T I N G E L S E R
 
(murershop.dk)
 
Betaling.
Hvis de ønsker at betale med Visa Dankort  - Mastercard eller lignende kort. Så skal de vælge Paypal som betalingsløsning.
Hvis de ønsker at betale Via Bankoverførsel. Skal de selv overføre pengene via deres egen Bank til Vores Bank. Som er.
Danske Bank. Regnr 3409 . Konto nr. 11994156
Produktinformation:
På murershop.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til os via info@murershop.dk
 
Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt murershop.dk accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.
 
Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på murershop.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra murershop.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til murershop.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og webshoppen er først indgået, når murershop.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.
 
Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart handlen er gennemført på murershop.dk
Husk at ved Bankoverførsel er det dem selv der skal overføre pengene fra deres Bank til vores Bank
 
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.
 
Reklamation:
Ved køb af frisk frugt og grønt gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til murershop.dk senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
 
Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.
 
Ansvarsfraskrivelse og garanti:
murershop.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for murershop.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
 
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og murershop.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til FIRMAETS egen beskrivelse.
 
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for murershop.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
 
murershop.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.
 
 
 
Fortrydelsesret
Meddeler køber til murershop.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler murershop.dk det modtagne beløb. Såfremt at varen refunderes i uåbnet emballage
 
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
 
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.
 
murershop.dk betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand. 
 
 
Forbehold for ændringer:
murershop.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
 
 
 
Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk